Vanliga frågor och svar

För att se licensinformationen, välj alternativet Om programvara... i huvudmenyn.

Du måste ange produktnyckeln på varje dator där programvaran används. Testversionen aktiveras när du anger produktnyckeln, så du behöver inte ladda ner och installera programmet igen.

Den aktiverade versionen visar inte en inköpspåminnelse vid programstart. Så om du gör allt rätt bör du inte se den påminnelsen, och din licensinformation visas i dialogrutan Om.

Om du vill använda programmet på flera maskiner samtidigt måste du köpa rätt antal licenser.

När du köper en licens för flera användare får du en produktnyckel för alla användare. Med ett stort antal användare kan du automatisera aktiveringsprocessen. Kontakta oss efter köpet för att ta reda på hur du gör det.

Se även: Hitta produktnyckel

När du köper Comfort On-Screen Keyboard Pro-programvaran kan du använda den version du köpte så länge du önskar, utan några årsavgifter eller prenumerationer. Du är berättigad till alla mindre uppdateringar i denna version utan kostnad.

Du får gratis större uppdateringar under en period av trettio dagar från inköpsdatumet. Alla mindre uppdateringar är gratis. Om du till exempel köpte en licens för version 9 kommer den att fungera med versioner 9.1 och 9.2, men fungerar inte med 10,0. Du kan köpa uppgradering till nästa stora version till ett reducerat pris.

Se även: Licensavtal

Följ dessa steg:

  1. Spara programinställningarna från din gamla dator.
  2. Avinstallera programvaran på din gamla dator.
  3. Installera programvaran på din nya dator.
  4. Ange produktnyckeln på den nya datorn och återställ programinställningarna.

Se även: Hitta produktnyckel

Du måste göra följande steg:

  1. Spara de allmänna inställningarna: Inställningar > Avancerat > Spara till fil ... Mer information
  2. Spara tangentbordslayoutfilen om du ändrade den. Mer information
  3. Återställ alla dessa data på måldatorn.
  • Se till att installera programmet i Program Files-mappen. Det är ett säkerhetsrelaterat krav på nya operativsystem.
  • Kanske har några av programmets komponenter inte installerats. Försök igen installera programmet.