Comfort Clipboard Pro 9.5 Tekniska specifikationer

Urklipps hanteraren

Urklippshistoria

Följande information visas för varje sparat fragment:

  • Kort fragment innehåll: en text eller en bild.
  • Ikonen för fragmentets format som definierat i ditt system.
  • Ikonen för programmet som fragmentet kopierades till urklippet.
  • Ytterligare kort information för varje fragment enligt dess format.
  • Lista över alla format där ett fragment kan användas.
  • Förhandsgranskningsområde.

Redigering, Färger och snabbtangenter

Du kan redigera ett textfragment, ange en snabbtangent för snabb inmatning av fragmentet och ange färgen på fragmentet i listan.

För extra säkerhet kan du ange ett visningsnamn för något fragment som döljer innehållet.

Urklipp - Redigering, Färger och snabbtangenter
Urklipps hanteraren, Dra och släpp

Dra och släpp

Du kan dra något fragment från klippbordshanteraren till inmatningsfältet.

Inga gränser

Obegränsat antal fragment som sparats i Urklippshistoriken (som standard sparas 500 fragment).

Dölj från nyfikna ögon

Du kan skydda dina data med stark 448-bitars Blowfish-kryptering, så att ingen kan komma åt dem utan att känna till ditt lösenord.

Format

All data kopieras till klippbordet i flera format samtidigt, så du kan välja formatet du vill använda.

Klistra in flera fragment på en gång

Du kan välja flera fragment i klippbordshanteraren och klistra in dem med ett klick.

Favoriter

Möjlighet att anpassa favoritklippstavlor.

Verktygsfält

Programverktygsfältet i Windows Aktivitetsfält.

Filtrering

Möjlighet att filtrera fragment i klippbordshanteraren.

Undantag

Möjlighet att ange program där skärmklippsskärmen kommer att inaktiveras.

Ljud

Möjlighet att tilldela ljud för att programmera händelser.

Recensioner

Tekniska specifikationer

Version 9.5
Vad är nytt?
Publicerad 2022-05-17
Filstorlek 4.56 MB
Pris 259 SEK
Köp
Ladda ned Köp
Gränssnittspråk

UI Languages

Operativsystem som stöds

Microsoft® Windows® 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista® / XP
Microsoft Windows Server® 2022 / 2019 / 2016 / 2012 / 2008 / 2003